Osa kokonaisuutta

Kestävässä kehityksessä on kyse paljosta muustakin kuin vain materiaalivalinnoista ja kuljetuksista. Kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Tänään tekemillämme päätöksillä on vaikutuksia tulevaisuuteen. Olemme vastuussa paitsi maapallosta ja ympäristöstä myös hyvien työolojen turvaamisesta, yhteiskunnallisen hyödyn aikaansaamisesta ja terveestä liiketoiminnasta. Mousetrapper haluaa muutakin kuin vain hyvin kirjoitetun käytännön. Me haluamme todellakin olla mukana ja kantaa oman kortemme kekoon.

Se ei ole helppoa. Tuottajana toimiminen tuo mukanaan seurauksia, joiden valvominen voi olla vaikeaa. Mutta niin pitkään kuin se on mahdollista, me haluamme olla osa kokonaisuutta ja kantaa vastuumme.

Alla on lyhyt yhteenveto siitä, mitä teemme ja miten ajattelemme.


Mitä Ruotsalainen valmistaja voi tehdä ympäristönsuojelun eteen?

Mousetrapperin tuotteet on suunniteltu kestämään pitkään ja minimoimaan ympäristövaikutukset. Ne eivät ole kertakäyttötavaraa. Tuotteet on helppo puhdistaa, ja tarjolla on varaosia, joiden avulla niitä voi huoltaa ja ylläpitää. Kaikki tämä pidentää niiden käyttöikää. Ja kun tuotteet lopulta saapuvat käyttöikänsä päähän, ne voidaan kierrättää helposti niin suurelta osin kuin mahdollista.

Tarkkaan valikoidut toimittajamme sijaitsevat pääasiassa lähellä meitä. Muoviosat valmistetaan esimerkiksi Virossa ja piirilevyt Ruotsissa, mikä minimoi kuljetukset. Olemme lisäksi valinneet toimittajia, joiden kanssa me voimme tehdä läheistä yhteistyötä ja joihin me voimme vaikuttaa. Pidämme tietenkin silmämme koko ajan auki ja pyrimme löytämään toimivia sekä kierrätettävissä olevia materiaaleja. Varmistamme myös, että virheelliset muoviosat jauhetaan ja että niitä käytetään uusien tuotteiden valmistukseen.

Kestävän kehityksen raportti

”Missiomme on torjua ihmisille ja planeetalle aiheutuvia vahinkoja toimittamalla tuotteita, jotka parantavat kansanterveyttä ja toimivat kiertotalouden hyväksi”

Julkaisemme joka vuosi kestävän kehityksen raporttimme näyttääksemme, kuinka teknologiayritys tekee osansa auttaakseen planeettaa ja sen asukkaita.

Lue raportti

Napsauta tätä lukeaksesi viime vuoden raportin.

”Haluamme olla hyvä toimija yhteiskunnassa ja osallistua siihen, miten vain teknologiayrityksenä voimme.”


Anders Ehnbom, Mousetrapperin toimitusjohtaja

Meillä ja meille työskentelevien tulee viihtyä työssään.

Monimuotoisuus on hienoa. Mielestämme on hyvä, että kaikki voivat kertoa omia näkökantojaan ja hyödyntää omia taitojaan sukupuolesta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai koulutustaustasta riippumatta. Mielestämme se on tärkeä osa kilpailukykyämme. Koska Mousetrapper on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, on hyvä, että meillä on työntekijöitä, joiden taustat ja kokemukset eroavat toisistaan.

Olemme tietenkin allekirjoittaneet sekä Yhdistyneiden kansakuntien että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ihmisoikeuksia ja työoloja koskevat sopimukset. Lisätietoja saat tutustumalla Code of Conductiimme.

Code of Conduct

Ekologinen kestävyys


Ekologinen kestävyys on kaiken kehityksen edellytys, ne puitteet, joissa meidän on toimittava. Siksi me Mousetrapperilla teemme kaikkemme ilmaston, vesien, materiaalien, energian ja bioversiteetin suojelemisen puolesta.

Kestävyyden hallinta


Hyvä johtaminen tarkoittaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käyttämistä kestävyydestä, jossa yritysetiikka, avoimuus, osallistuminen, vastuullisuus, seuranta ja palaute integroidaan kaikkiin työkaluihin ja prosesseihin.

Sosiaalinen kestävyys


Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa elämänlaatua ja hyviä kauppaolosuhteita, vahvaa tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä houkuttelevan työympäristön kautta, joka edistää terveyttä, turvallisuutta, taitoja ja monimuotoisuutta.

Terve liiketoiminta takaa pitkäkestoiset tulokset

Oikoteiden ottaminen ja pikavoittojen hankkiminen on tietenkin mahdollista. Mousetrapper haluaa kuitenkin ajatella pitkäjänteisesti. Uskomme, että kilpailukykyisten tuotteiden ja pitkäkestoisten yhteistyösuhteiden kehittäminen kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa mahdollistaa myös pitkäkestoisen menestyksen. Haluamme luoda yrityskulttuurin, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen, niin että me voimme harjoittaa yhdessä tervettä liiketoimintaa.

Lahjukset ovat inhottava asia, joka myrkyttää liiketoiminnan. Me vastustamme lahjuksia vahvasti. Sama koskee kaikkia epäeettisiä ja laittomia toimia. Odotamme tietenkin, että myös kumppanimme ja toimittajamme ovat samaa mieltä.

Onko sinulla kysymyksiä tai parannusideoita? Kerro niistä.

Kestävästä kehityksestä tulee helposti vain lista asioita, jotka ruksataan suoritetuiksi. Emme kuitenkaan halua niin käyvän, joten otamme mielellämme apua vastaan. Pyrimme koko ajan keksimään tapoja kehittää liiketoimintaamme ja tuotteitamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Siinä ympäristö, sosiaaliset asiat ja talous kulkevat käsi kädessä.

Anders Ehnbom
Mousetrapperin toimitusjohtaja